X  Zatvorit Informacie o faze mesiaca / vychodu slnka a vychodu mesiaca
Mesacna faza Stv 28 September
Spln
Luminacia 99%
Vychod a zapad slnka Stv 28 September
2 hod. : 46 min
do zapadu slnka
Vychod a zapad mesiaca
Pia 29 September
Zapad mesiaca: 06:26
Vychod mesiaca: 18:44
Sob 30 September
Zapad mesiaca: 07:52
Vychod mesiaca: 19:01

Spln: Pia 29 September
Novy mesiac: Sob 14 Oktober
Aktualny mesacny cyklus 14 uplynule dni
Vychod a zapad slnka
Dnes:
Slnko vychadza o 06:44
Den 11 hod. 51 min (- 03 min 33 sekund )
Slnko zapadne o 18:35
Noc 12 hod. 09 min (+ 03 min 34 sekund )

Zajtra:
Vychod slnka 06:45
Den 11 hod. 48 min (- 03 min 34 sekund )
Slnko zapadne o 18:33