X  Zatvorit Udalosti na oblohe
Aktualne udalosti oblohy @ 28-09-2023
Meteoricke roje: Southern Taurids
Viditelne September 10 - November 19   Limit Oktober 9 > 11

Dalsie udalosti oblohy
Meteoricke roje: Orionids
Viditelne Oktober 2 - November 7   Limit Oktober 21 > 23

Meteoricke roje: Northern Taurids
Viditelne Oktober 20 - December 9   Limit November 11 > 13

Meteoricke roje: Leonids
Viditelne November 6 - December 1   Limit November 16 > 18

Prstencovy meteoricky roj
December 28 > Januar 12Quadrantids ↑ Januar 3 > 5
April 16 > Maj 1Lyrids ↑ April 21 > 23
April 19 > Maj 29eta Aquariids ↑ Maj 5 > 7
Jul 3 > August 15alpha Capricornids ↑ Jul 29 > 31
Jul 12 > August 22Delta Aquariids ↑ Jul 29 > 31
Jul 17 > August 26Perseids ↑ August 12 > 14
September 10 > November 19Southern Taurids ↑ Oktober 9 > 11
Oktober 2 > November 7Orionids ↑ Oktober 21 > 23
Oktober 20 > December 9Northern Taurids ↑ November 11 > 13
November 6 > December 1Leonids ↑ November 16 > 18
December 4 > December 18Geminids ↑ December 13 > 15
December 17 > December 27Ursids ↑ December 21 > 23
Sprievodne
Meteory sú najlepšie viditeľné v nočných hodinách, hoci meteory vstupujú do atmosféry kedykoľvek počas dňa. Za denného svetla sú okrem úsvitu a súmraku len horšie viditeľné.

Akékoľvek okolité svetlo, aj mesačné môže sťažiť sledovanie Meteorické roje sú najlepšie viditeľné mimo svetiel mesta.