X  Blizu Senzor cistoty ovzdusia

razdoblje Lokacija čestica koncentracija AQI Rizik       
Trenutno WH45 sensor pm2.5 10.2 ug/m3 42.5 Dobar kvalitet vazduha
     
Trenutno WH45 sensor pm10 11.2 ug/m3 10.4 Dobar kvalitet vazduha
     
Trenutno WH45 sensor CO2 620 ppm 2 Ovzdušie Ok
     

24 sati WH45 sensor pm2.5 7.0 ug/m3 29.2 Dobar kvalitet vazduha
     
24 sati WH45 sensor pm10 7.4 ug/m3 6.9 Dobar kvalitet vazduha
     
24 sati WH45 sensor CO2 601 ppm 2 Ovzdušie Ok
     

      

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija: EPA  Indeks kvaliteta vazduha    Podaci senzora snimljeni u: 28-09-2023 16:37  

klasifikacija Level CO2 Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Výborné 1  0 .. 400 ppm Výborné
Ovzdušie Ok 2  400 .. 1000 ppm Ovzdušie Ok
Mierne znečistenie 3  1000 .. 1500 ppm Mierne znečistenie
Znečistené 4  1500 .. 2000 ppm Znečistené ovzdušie
Veľmi znečistené 5  2000 .. 5000 ppm Veľmi znečistené
Nebezpečné 6   > 5000 ppm Nebezpečné, vyhnite sa prostrediu
 Više informacija: indoor air quality index    Podaci senzora snimljeni u: 28-09-2023 16:37